Możliwość dofinansowania 80%!

Na każdym ze szkoleń otrzymasz:

rekwizyty/materiały szkoleniowe

certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności

serwis kawowy: przekąski, woda, herbata, kawa, soki